Amokmakers riskeren toegangsverbod voor Oude Markt: “Je mag er zeker van zijn dat onze agenten ze zullen herkennen”

leuven – amokmakers die regelmatig in aanraking komen met de politie op de oude markt in leuven, wagen vanaf nu een toegangsverbod voor het uitgaanscentrum. Dat is een van de vele maatregelen die het stadsbestuur, politie en vzw oude markt invoeren om overlast te beperken. “we bezitten het dan niet over iemand die één keer betrokken raakt in een woordenwisseling, of één keer te zat is”, zegt burgemeester mohamed ridouani ( sp. A ). “het gaat over mensen die gekend zijn bij de politie en herhaaldelijk zwaarwichtige feiten plegen. Echte heethoofden die zich meermaals permitteren verleiden tot goedkoop geweld of andere feiten die niet door de stijgbeugel kunnen. Voor hen gaan we in de toekomst een plaatsverbod opleggen, en wordt de oude markt vergankelijk een no-gozone. Vergelijk het dus met een stadionverbod voor hooligans, maar dan op de oude markt. ”vaste klanten de regeling is zakelijk al langduriger eventueel in het kader van de gas-wetgeving, maar werd tot nu toe in leuven nimmermeer toegepast. Dat gaat nu dus veranderen. “het gaat dan zeker niet om tientallen personen”, zegt korpschef jean-paul mouchaers. “het gaat om de echte ‘vaste klanten’. En dat vormen ook dat we er ook beheersing op kunnen voeren dat het plaatsverbod wordt nageleefd. Je mag er zeker van zijn : de personen die nu zo’n kerkban wagen, zijn er die we echt vaak tegenkomen en die goed gekend zijn bij al onze ploegen. Als we hen na het opleggen van zo’n kerkban toch op de oude markt zien, wagen ze meer straffen. ”het plaatsverbod of toegangsverbod is het opvallendste in een hele reeks maatregelen die stad, politie en ook de horeca-uitbaters zelf bijeen gebruiken om de overlast tot een minimum te beperken. “we werken al jaren intens bijeen om het uitgaansleven zeker te houden”, zegt de korpschef. “op drukke uitgaansnachten bezitten wij maar liefst tien patrouilles op pad, waarvan ook één in burger die in ongezouten aansluiting staat met de horeca-uitbaters en dus heel snel ter plaatse kan gaan. Door die vele spitten op de baan, kunnen we bij heel veel incidenten snel gedragswijze en verdachten vatten. Dat gaan we uiteraard ook in de toekomst verderzetten. ”iedereen binnenshuis om 6 uurrecent deden de burgemeester en schoolhoofd van de ku leuven luc sels nog een geroep om het publiek domein vrij te krijgen van overlast op het ogenblik dat kroost ’s ochtends naar school gaan. De vzw oude markt aanleveren daar gehoor aan. Waar de burgemeester pleitte voor lege terrassen om 7 uur, gaat de horecasector zelfs voorts : “wij dienst ons om vanaf 6 uur de activiteiten op de terrassen af te opbouwen, ze op te ruimen en te borstellen. Onze klanten zouden we vanaf dan binnenshuis houden. Begroten en deuren blijven zo veel eventueel toe om overlast te vermijden”, aldus erik de rop van vzw oude markt. Cafés die toch nog steevast de locatie van overlast of incidenten zijn en geen initiatieven gebruiken om dat in te dijken, wagen een tijdelijke sluiting. Maar alle uitbaters ondertekenden de overeenkomst bij vzw oude markt. “ik ben zeer tevreden met dit engagement, en dat dat ook van henzelf komt”, zegt burgemeester ridouani. Voorts komt er voor barmannen vanaf november ook een activiteit ‘verantwoord serveren’, waarin ze eigenmaken om te gaan met klanten die al een glaasje te veel op hebben. “leuven is een aangename uitgaansstad. Daar zijn we trots op en dat moeten we ook niet veranderen. Maar in de late uurtjes is er soms overlast. Je kan niet vermijding dat dat gebeurt, maar we moeten het toch zo veel eventueel tot een minimum beperken. Met deze initiatieven hopen we een belangrijke stap in de goede aansturing te zetten”, conclusie ridouani.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.