Bedrijven mogen voortaan positief discrimineren om kansengroepen een duwtje in de rug te geven

” heel wat bedrijven voeren vandaag al positieve acties om mensen met bv. Een handicap, ouderen, partners of mensen met een migratieachtergrond een opstopper in de rug te geven. Denk maar aan stages of opleidingen die gestructureerd werd op afwegen doelgroepen ”, zegt kris peeters. ” tot nog toe bevonden die acties zich in een juridische leemte. Ofschoon er sinds 2007 al een antidiscriminatiewetgeving bestaat die positieve acties toelaat, werd er nimmermeer een tastbaar juridisch kader voor gemaakt. Met dit nieuwe geldig kader verlangen de nodige rechtszekerheid aanreiken aan werkgevers die van positieve gebeurtenis gebruik verlangen maken. Er is voor alle helderheid geen verplichting. ”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.