Begraafplaats Halle centrum krijgt meer bomen

het notabelen heeft beslist dat er meer dan 100 bomen op de begraafplaats van halle word aangeplant. “ de voorbije jaren werden er heel wat ontruimingen verricht op de halse begraafplaatsen. Daardoor is er heelal vrijgekomen voor meer groen ”, laat de stad in een kort tijding weten. “ met de aanplant van 104 bomen wil de stad de bestaande wegen meer verduidelijken en een dreefstructuur creëren op de begraafplaats. Voor de aanleg werd er zoveel denkbaar gekozen voor inheemse boomsoorten. Dit komt de biodiversiteitsverdrag en de fauna en flora ten goede. ” de aanplanting kadert volgens de stad ook in de vergroening van de begraafplaatsen waar halle al enkele jaren werk van maakt. “ zo werden vroeger al op de begraafplaatsen van buizingen en breedhout de grindpaden tussen de graven getransformeerd tot graspaden. De kerkhoven ogen daardoor niet enig mooier maar vragen ook een minder innig onderhoud. ”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.