De eerste kou : de strooiwagens rijden uit in Brussel

om de veiligheid van de weggebruikers te beloven, autorijden de strooiwagens van brussel mobiliteit bij slechte weersvoorspellingen uit voor een preventieve strooibeurt. Sinds 21 oktober staan de omploegen van de regie der wegen van brussel mobiliteit 24/7 paraat om ook bij winterweer vlot geslachtsgemeenschap te verzekeren. Deze teams opvolgen de weersvoorspellingen op de voet en voeren, meestal ‘s nachts, preventieve strooibeurten uit. Brussel mobiliteit strooit op alle brusselse gewestwegen : hoofdwegen, figuurlijk kruispunten, tunnels en viaducten. Dit infrastructuur van 800 km wordt in 3u30 behandeld, gespreid over 17 rondes. Eén volledige strooibeurt vergt 85 ton ton zout. In de gewestelijke opslagplaatsen is nu haast 3. 600 ton beschikbaar. Omwille van de duurzame ontplooi\xefng wordt dit zout via de waterweg en de toevluchthaven van brussel aangevoerd. Naast de 17 strooirondes voor het weggennet, zijn 14 bijkomende rondes voorspellen om de fietspaden berijdbaar te houden. Dit gebeurt vlot en snel dankzij de kleinere machines. Brussel mobiliteit wil zo de fietsers die ook in de winter blijven fietsen een hart tijdens de riem steken. Samen met de mivb, staat brussel mobiliteit ook in voor het ijsvrij scheppen van de 100 drukst gebruikte bovengrondse openbaar vervoerhaltes.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.