De MIVB neemt de polsslag van haar reizigers

«wat denkt u van de frequenties? », «welke score geel u de aansluitingen? », «vindt u de voertuigen net? ». Van eind oktober tot eind december vraagt de mivb in co\xf6peratie met stad mobiliteit haar reizigers om hun visie te geven over de dienstverlening. Deze tevredenheidsenquête geel de brusselse openbaarvervoersmaatschappij de mogelijkheid de vragen, noden en verwachtingen van de reizigers te ken en teglijktijdig de sterke en zwakke aanpunten te identificeren. De reizigers kunnen nog tot eind december hun visie geven door deel te nuttigen aan de tevredenheidsbarometer van de mivb. Aan bod komen de frequenties, onberispelijkheid, aansluitingen, veiligheidsgevoel, toegankelijkheid, maar ook de webstek, de app, de wachttijdaanduiders, …passeren de revue. De reizigers kunnen zich uitspreken over talloze knevelen gelinkt aan de dienstverlening van de mivb. Onafhankelijke enquêtede enquête wordt elk jaar online en via de telefoontoestel verricht door een autonoom studiebureau op voorstel van stad mobiliteit, zoals voorspellen in het beheerscontract dat de mivb aan het brussels hoofdstedelijk rayon verbindt. De enquête is toegankelijk tot eind december op de webstek van de mivb : www. Mivb. Brusselsessentiële informatiebronde tevredenheidsbarometer omvat een essentiële informatiebron voor de mivb. Daaruit kan de vervoersmaatschappij potverteren wat de verwachtingen, noden en vragen zijn van de reizigers, om zo de zwakke en sterke aanpunten beter te kennen. Onderscheidingafgelopen jaar antwoordden meer dan 7. 000 personen op de mivb-tevredenheidsbarometer online of via de telefoon. De reizigers kenden de mivb een onderscheiding toe en dit voor het vierde opeenvolgende jaar. 74 % van de respondenten gaven de mivb een score van 7/10 of meer. En voor meer dan 82 % bleef de mobiliteit met de mivb stabiel of verbeterde in 2018, tegelijkertijd 43 % vindt dat de mobiliteit in het generaal in stad verslechterde in dezelfde periode. Onder de instituten van de mivb die het afgelopen jaar meer bijval kregen is er onder andere het busnet in het generaal back te menen, het comfort aan de bovengrondse haltes, de frequenties bij het weekend en ‘s avonds, de aansluitingen bij het weekend, de gezindheid van de politici en van de controleurs, de verkoopkanalen, het personeel in de bootik, het voeling center van de mivb, … ( foto : credit mivb )

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.