Drieduizend huurders dreigen sociale woning te verliezen

naar taxatie drieduizend gezinnen dreigen hun sociale woonhuis te verliezen. Dat was donderdag te waarnemen in terzake. Oorzaak is een verstrenging van de wetgeving, waardoor een sociale huurder voortaan geen enkele vorm van onroerend tegoed mag hebben. Eerder mocht een sociale huurder geen eigen woonhuis bezitten. In maart vorig jaar werd dat verstrengd, waardoor een huurder ook geen deel van een woonhuis mag bezitten. Dat is soms het geval bij het inslapen van een papa, waarna een kind een deel van de woonhuis in handen krijgt waar pa of mama nog in woont. Sociale huurders die ook een deel van een woonhuis bezitten, bezitten nu de voorliefde : afstand doen van het bezitting of de sociale woonhuis verlaten. De overgangsperiode loopt tot 28 februari. Volgens terzake dreigen drieduizend gezinnen op die methode hun sociale woonhuis te verliezen. Antwerps ocmw-voorzitter fons duchateau verdedigt de maatregel. “dit is rechtvaardig”, zegt hij. “zowel naar wie solidariteit vraagt als naar de mensen die meebetalen aan de solidariteit. ”de sociale huisvestingsmaatschappij kan volgens hem wel geval per geval aanschouwen en “als goede huisvader billijkheidsredenen inroepen”. “maar als je in staat bent om op onderstel van de middelen die je hieruit kan genereren of op onderstel van andere middelen een woonhuis te huren moet je naar de private huurmarkt”, zegt hij. “je kan het niet verduidelijken aan mensen dat iemand die een sociale woonhuis heeft andere eigendommen bezit. ”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.