Eerste vrieskou in zicht – de strooidiensten troffen de nodige voorbereidingen

volgende week wordt de eerste echte vrieskou in vlaanderen verwacht. De strooidiensten van het filiaal rijwegen en geslachtsgemeenschap staan paraat om de doortraptheid te bevechten op vlaamse gewest- en autosnelwegen, wanneer nodig. In de nacht van 2 op 3 november oorzaak de eerste wagens al alert uit, maar de echte vrieskou wordt volgende week verwacht. Zoutvoorraad completeren de zoutvoorraad van het filiaal rijwegen en geslachtsgemeenschap werd opnieuw tot het maximum aangevuld. De strooidiensten van het filiaal rijwegen en geslachtsgemeenschap beschikken deze winter, net zoals andere jaren, over circa 108. 000 ton strooizout. Dit volstaat om zelfs bij extreme weersgesteldheid de winter door te komen. Ter vergelijking : in de winter van 1989-1990 werd het minst verbruikt : 9. 113 ton. De meeste dooimiddelen werden gebruikt in de winter van 2009-2010 ( 84. 711 ton ). Uiteraard zweven de gebruikte hoeveelheden af van de wintertoestand. Overmits niet alle winters even streng zijn, is vergeleken moeilijk. Vorige winterperiode ( 2017-2018 ) werd er 39. 717 ton strooizout gebruikt. Zuinig strooien het filiaal rijwegen en geslachtsgemeenschap dekt met 316 strooitrajecten de 1. 350 km autosnelwegen en 5. 600 km gewestwegen. Voor elk van deze trajecten staat een strooier en sneeuwploeg ter boeteoplegging die word plaatsen op een vrachtwagen. De strooier zelf is uitrusten met een vanzelf gps-systeem dat zorgt dat de chauffeur begeleid wordt in het strooitraject. Dit opbouw is ook voorgeprogrammeerd zodat dat de strooibreedte aankunnen wordt horig van de locatie en dus aan de configuratie van de weg. Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid. Het opbouw is kostenbesparend en beter voor het milieu. Winterdienst bij het filiaal rijwegen en geslachtsgemeenschap gedurende een algemene strooiactie, die meestal ‘s nachts gebeurt, zijn in totaal 569 mensen aan de slag om de vlaamse rijwegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Een 100-tal medewerkers van awv staan in voor het volgen van het strooien achter de schermen, vasthouden de voorspellingen in de gaten en voeren visuele inspecties uit op het terrein. Het effectieve strooien met een strooiwagen gebeurt door aannemers die instaan voor een vrachtwagen en chauffeur. Weersvoorspellingen voor het wegdek gedurende de winter werkt awv zeer nauw bijeen met meteo wing. Meteo wing is een basisbestanddeel van defensie die bij andere gespecialiseerd is in het voorzien van de impact van winterse weersgesteldheid op het wegdek. Ze leveren hiervoor minstens 2 keer per dag een gedetailleerde weersvoorspelling aan. Op ondergrond van het eigen gladheidmeetsysteem ( gms ) van awv en de input van de voorspellers van meteo wing, nuttigen de strooidiensten weloverwogen beslissingen over de acties die willen word genomen. Behalve het toeleveren van deze voorspellingen zijn de services van meteo wing dag en nacht vacant om extra kennisoverdracht of raadgeving te verlenen aan de strooidiensten. Winteractieprotocol en het winterteam ook deze winterperiode blijft het winteractieprotocol ( wap ) actief. Het wap is een intensieve co\xf6peratie tussen een tal vrouwen gedurende extreme winterse omstandigheden. Het wap beschrijft hoe de communicatielijnen tussen de verscheidene vrouwen word geoptimaliseerd en welke acties genomen word in winterse omstandigheden. Zo is er een intensere opvolging van de weersgesteldheid door meteo wing en kmi om extreme winterse omstandigheden beter te voorzien en in te schatten. Behalve concrete acties op het terrein stemmen de verscheidene vrouwen ook hun communicatie op mekaar af. Door de krachten te bundelen met transportfederaties en automobilistenverenigingen kunnen alle weggebruikers snel en juist geïnformeerd worden. De vrouwen van het wap zijn : het filiaal rijwegen en geslachtsgemeenschap, de federale wegpolitie, de meteo wing, het kmi, de lijn, het vlaams verkeerscentrum, de provinciebesturen van antwerpen, limburg, oost-vlaanderen, vlaams-brabant, west-vlaanderen, vereniging vlaamse steden en gemeenten ( vvsg ), vab, touring, wegtransport en logistiek vlaanderen, febetra en uptr.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.