Hitte tijdens zwangerschap zorgt voor biologische veroudering bij pasgeborenen

leuven – bij de zwangerschap blootgesteld zijn aan hogere temperaturen, kan leiden tot een biologische veroudering van het kind. Dat blijkt uit research aan uhasselt. “we hebben ontdekt dat gloed de lengte van de telomeren van de pasgeborene verkort”, zegt dr. Dries martens. “telomeren zijn de uiteinden van onze chromosomen, hun lengte bepaalt de levensduur van onze cellen. Kortere telomeren kunnen wellicht zorgen voor een lagere levensverwachting. ” dr tim nawrot en dr dries martens uit vroeger amerikaans research bleek al dat temperatuur bij de zwangerschap gelinkt kan werd aan de levensverwachting van de pasgeborene, maar uhasselt-onderzoekers zijn erin succesvol om dat voor het voorafgaand biologisch te verklaren. “wij hebben een zwachteling gevonden tussen gloed en de lengte van de telomeren, waarmee we nu een stuk van deze hersenbreker kunnen oplossen”, zegt prof. Dr. Tim nawrot. Voor het research hebben de onderzoekers te het limburgs geboortecohort 1. 100 pasgeborenen opgevolgd. Uit een anatomiseren van het navelstrengbloed bleek dat de telomeerlengte varieerde bij de kroost, en dat blootstelling aan gloed hier een duidelijke rol in speelde. Toch wensen de onderzoekers de effecten nuanceren, daar ook factoren als luchtvervuiling, roken en levensstijl een impact op de telomeren hebben. “we kennis niettemin dat op latere leeftijd kortere telomeren gelinkt zijn aan een hoger risico op cardiovasculaire ziekten. Dat vormen deze effecten dus opmerkelijk, want hieruit blijkt dat niet alle pasgeborenen biologisch even oud zijn, en dat blootstelling aan gloed bij de zwangerschap daar een rol in speelt”, zegt martens. De effecten van het research verschijnen in het wetenschappelijke periodiek environmental health perspectives. Het research kon tellen op financiële ondersteuning van fwo en erc.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.