Leerlingen 6de-jaar SGI maken boekjes voor 1ste leerjaar

de leerlingen van het 6de leerjaar van het sgi bezitten, als afscheid van hun schoolgebouw, boekjes geschapen voor de kroost van het eerste jaar. hoe het allen begon : ‘eerste leesboekjes met bloed, zweten en tranen! ‘ anne wyckmans, jeugdauteur, was in het jaargetijde op visite bij de zesde leerjaren van het sgi. toen ze plots een smeekbede kreeg voorgeschoteld : ‘waarom heb jij zoveel ‘gemakkelijke boekjes ‘ schrijven? ‘ anne en de leerkrachten van het 6de leerjaar snorren hierin direct een ongelooflijke uitdaging. ze wilden de zesdejaars toestaan geoefend hoe je ‘gemakkelijke boekjes ‘ moet pennen! Die ‘gemakkelijke boekjes ‘, zoals de jongeren die noemden, bleken helemaal niet zo gemakkelijk om te schrijven. boekjes voor beginnende lezertjes moet aan zeer strenge normen voldoet! De jonge schrijvers stonden direct voor een zware uitdaging. waarover gaat het verhaaltje? welke woordjes mag je wel of niet benutten? hoe zit het met hoofdletters, leestekens, hoeveel page ‘s, hoeveel zinnen per page, hoeveel woordjes per zin, inclusief eenlettergrepige woordjes, geen dubbele medeklinkers en dan nog die klankzuiverheid van woorden. . . wat is dat voor iets? moet daar echt tekeningen bij? kunnen tekeningen veel ophelderen? oplossingen de leerlingen en de leerkrachten snorren het helemaal zitten maar hoe overigens ze vorderden, hoe moeilijker het werd. voor sommige woordjes en verhaaltjes werd geen correcte oplossing gevonden. anne werd ter hulp geroepen om het allen een beetje geordend te krijgen. sommige kroost gaven op, andere beten stabiel door. op vrijdag 22 juni 2018 zouden de zesdejaars ‘s avonds hun diploma in begroeting mag nemen. er restte hen nog een heerlijke week sportklassen als afsluiter en afscheid van hun lagere school. bij hun allerlaatste middag overhandigden de zesdejaars natuurlijk getal volledig afgewerkte avi-start boekjes aan de leerkrachten van het eerste leerjaar. een toch wel apart afscheidscadeau van de zesdejaars aan kroost die nog helemaal aan de start staan! Ze mag er zijn, hun avi-start boekjes! Ferme veer!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.