Nieuwe projectoproep Pajottenland+

sedert het pajottenland in 2002 voor de eerste keer werd uitgeroepen tot leadergebied zijn er al een serieus tal projecten gerealiseerd die de regio hebben vooruitgeholpen. Gemeentebesturen, ocmw’s, lokale en regionale vzw’s, die begaan zijn met dit plattelandsgebied, konden hun noden en ideeën in werkelijkheid omzetten. Hiervoor ontving ( en ontvangt ) het pajottenland middelen van europa, vlaanderen en de provincie vlaams-brabant. “we aanprijzen stilaan naar het einde van de huidige ( en derde ) leaderperiode in het pajottenland”, vertelt jos huwaert, coördinator van pajottenland+. “er zijn nog een tal noden die kunnen word verholpen. Voor een tal van die noden wetenschap we dat er in het pajottenland al ideeën zijn om ze te verhelpen. Eventueel brengt de nieuwe projectoproep soelaas. Voor projecten binnenshuis de drie volgende thema’s ‘leefbare dorpen’, streekidentiteit’ en ‘duurzame energie’ kunnen geïnteresseerden zich melden bij ons secretariaat, en dat tot eind januari 2020. Maar heb je een idee, neem nu al gerust aansluiting op. Er is vrijwel 300. 000 euro beschikbaar. ” “wij traceren jouw ideeën… om ze gezamenlijk uit te werken” organisaties en openbare besturen uit de gemeenten bever, galmaarden, gooik, herne, lennik, pepingen en roosdaal kunnen me deze beschikbare middelen projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing realiseren. Huwaert : “het is de bedoeling om te werken aan de specifieke noden van het pajottenland en alvast de eigenheid van de regio te versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een locatie beter dan de mensen die er wonen, werken en zich celebreren? voor het berekenen van leaderprojecten komen de drie volgende thema’s aan bod : ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’, ‘leefbare dorpen’ en ‘promotie via streekidentiteit’. “ projectvoorstellen nu digitaal indienen via het e-loket voor projectuitvoering vanaf 1 oktober 2020, en met een geldigheidsduur tot maximaal 31 maand 2022, kunnen integraal ingevulde projectvoorstellen enig digitaal word ingediend. Een projectidee of rekest moet je aanmelden via mail ten laatste op 31 januari 2020. Voor geïnteresseerde projectindieners organiseren we een onderwijs ‘e-loket’ in het secretariaat van pajottenland+, molenstraat 26, 1760 roosdaal. Heb je nog vragen of een idee voor een ongelijkheid? met vragen en kritiek van projectideeën kan je terecht bij jos. Huwaert @ pajottenland. Be. Schrijf je idee kort en verhelderend neer en mail het versus 31 januari 2020 naar jos. Huwaert @ pajottenland. Be, de coördinator van pajottenland+. Vergeet je adres en telefoonnummer niet te vermeld, want we zullen nadien met jou aansluiting opnemen. Na de aanmelding ( 31/1/2020 ) kan je jouw ongelijkheid indienen via het e-loket van de vlaamse landmaatschappij. Bepalend is te vermeld binnenshuis welk ( e ) stof ( ’s ) van pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige inlichting over de projectoproep en de ontwikkelingsstrategie vind je op www. Pajottenland. Be bij het blokje ‘leader projectoproep 2019-2020’. Voor verdere vragen contacteer je jos huwaert via mail of op 054 / 500 245.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.