Parket eist 35 jaar cel voor man die jarenlang vrouwen en kinderen mishandelde

vilvoorde – procureur des konings ine van wymersch van halle-vilvoorde heeft vrijdag in hoogsteigen individu een gevangenisstraf van 20 jaar vergevorderd tegenstrijdig een 35-jarige man uit vilvoorde die tijdens haastigheid 15 jaar zijn verscheidene s”, en kroost op de meest gruwelijke fatsoen zou mishandeld hebben. Daarenboven eiste de procureur dat de man, mike m. , voor een periode van 15 jaar ter beschikking zou poneren worden van de strafuitvoeringsrechtbank. “ dit is een antisociale individu, die geen alleen schuldbesef heeft en volslagen emotieloos is ”, klonk het. Volgens het parketvloer maakte mike m. Er een gebruik van jonge, kwetsbare echtgenoten uit te schiften, die hij vervolgens isoleerde van hun omlijning en onderwierp aan mishandelingen die elke fantasie tarten. De feiten begonnen al in 2002, toen mike m. Zijn eerste vriendin leerde weten, een 15-jarig meisje dat in een pleeggezin leefde. “ toen het kind in een internaat zou deponeren worden, stelde hij voor haar zwanger te cre\xebren zodat ze daar niet heen hoefde ”, zei de procureur. “ dat gebeurde ook, waarna m. Haar meenam naar een flat ver van haar pleeggezin. ” in de jaren die volgden kreeg de jonge vrouw haast dagelijks gelukt, zelfs onder haar zwangerschap, en werd ze meermaals verkracht en gewurgd. “ m. Beschoot haar met een bb-gun, zelfs in haar schaamstreek, en een blaaspijp met metalen pijltjes en ketende haar een hele nacht vast aan de verwarming met een glas water net zonder bereik ”, ging het openbaar ministerie verder. ” in 2008 kon die vrouw uiteindelijk weggaan, toen m. Een tijdlang in de cel zat. M. Had tussen 2002 en 2006 ook een betrekking met een ander minderjarig meisje, dat hij op dezelfde methode mishandelde. Hij kerfde zelfs in haar lijf en geslachtsdelen en vulde de wonder vervolgens met chinese inkt, en hing haar hond op voor haar ogen. ” uit zijn eerste betrekking had mike m. Twee dochters gekregen, die al evenmin aan de watergruwel ontsnapten. De kroost kregen nauwelijks eten, werden geslagen met de vuist en met de zweep, opgesloten in de gewelf, vastgeketend aan de trap, beschoten met zelfgemaakte wapens en geslachtelijk misbruikt. Hun verklaringen daarover werden door een psychiater als geloofwaardig beoordeeld. “ schrijnend is dat verscheidene centra voor leerlingenbegeleiding dit familie hebben opgevolgd en de verwondingen hebben vastgesteld, maar tot in 2017 niemand van hen het nodig vond de politie te verwittigen ”, sprak procureur van wymersch. ” met de verklaringen van de kroost, hun zichtbare letsels, hun signaalgedrag werd sinds 2010 niets gedaan. Het file werd van clb naar clb gestuurd, buiten melding te cre\xebren van enige verontrusting. Ik kan alleen maar geconstateerd dat het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en cliënt steeds belangrijker zijn gebleken dan de meisjes effectief bescherming te bieden. ” mike m. Zou ook nog twee andere jonge echtgenoten met wie hij een betrekking had, mishandeld hebben.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.