Project Drie Fonteinenbrug nog dit jaar van start

het staat vast : de ‘drie fonteinenbrug’ achter site pajot komt er. Dit jaar nog aanvang de aanleg van fietspaden via de nieuwe wegenis ( eugène ghijsstraat over het kanaal naar de drie fonteinenstraat ). De fietspaden worden direct opgenomen in het hoofdnetwerk voor fietsers. Een nieuwe brug over het kanaal brussel-charleroi zal het zware vrachtverkeer van het industriegebied afleiden naar de humaniteitslaan en zo naar de autosnelweg. Zo blijven de bergensesteenweg en dus ook het lokale verkeer gespaard. De zone rond het kanaal een oplapbeurt, om nieuwe bedrijven te lokken. Het hele project zal niet minder dan 17, 7 geheel getal euro kosten. Subsidies van provincie en gewest “we hebben een file ingediend om de fietspaden op te consumeren in het fietsknooppunt om subsidies te verkrijgen”, zegt jan desmeth, schepen van mobiliteit ( n-va ), “hiervoor krijgen we 40 percent aan subsidies van de provincie en 60 van het gewest. ” de brug en de nieuwe wegenis worden helemaal gefinancierd door de vlaamse overheid. Desmeth is twee keer zo tevreden : “een eerste keer daar dit één van de drie pijlers is om het verkeer vlotter te krijgen op de bergensesteenweg. Een volgnummer daar deze brug ook een volwassene meerwaarde zal kneden voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Op deze route kruien dagelijks zo’n 1. 000 fietsers naar het centrum van brussel. De fietsinfrastructuur, met een verlichte fietssnelweg van vier peettante, zal dit tal schattig maar opkrikken. ” de vlaamse waterweg meldde dinsdag 24 april dat het project op schema zit. Gemeenten sint-pieters-leeuw en drogenbos zullen elk 50. 000 € voldoet voor de verzachting en ze zullen instaan voor het latere onderhoud van de nieuwe wegen. De brug zelf zal worden onderhouden door de vlaamse waterweg. Drie stappen in fase 1 gaat de aanleg van ontsluitingswegen aan de linkeroever van aanvang, zo ook de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad van vier peettante breed, afgescheiden van de rijweg door een groene strook. De rijweg zelf wordt 7 peettante breed, bestemd voor zwaar vrachtvervoer. “er zal een duidelijke hekwerk fietsers- vrachtwagens zijn, de wielrenner zal ijl niet eens merken dat ze er rijden. Dit bevordert uiteraard de leefbaarheid en veiligheid”, zegt burgemeester luc deconinck ( n-va ). Een studie voor fase 2 is ook al van aanvang gegaan door de vlaamse waterweg. Daarbinnen gaat het om de rechteroever, met de aanleg van de ontsluitingsweg en een fietspad. Tenslotte is er de derde en laatste fase, die denkbaar tezamen zal vloeien met de tweede. Dan gaat de bouw van de brug zelf, over het kanaal, van start.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.