Teralfene in de ban van mysterieuze trillingen en gezoem

in de woonkern teralfene ondervinden een veel inwoners in het streek tussen de spoorwegbedding en de j. B. Callebautstraat de afgelopen tijdsperiode trillingen en irritant gezoem uit de ondergrond. De gemeente onderzoekt de zaak. ” op de sociale communicatiemiddelen en in de pers wordt over de achtergrond van dit fenomeen nogal wat gissingen gedaan ”, aldus een bulletin namens walter de donder. “ zo wijst men als mogelijke achtergrond in de koers van rendac als gevolg van de tijdelijke substitutie van de vergistingsinstallatie, of naar het stabiliteitsonderzoek van de spoorwegbedding door infrabel, of naar de waterhuishouding in de ondergrondse kleilaag als gevolg van de recente droogteperiode. Voor geen van de drie mogelijke argumenten heeft men wetenschappelijke zekerheid. ” de donder nam voeling op met het vito ( vlaamse afstelling voor technologisch research ). Deze afstelling zal nog voor het weekend trachten uit te zoeken welke academie ter plaatse de nodige metingen kan tenuitvoerleggen om met zekerheid een achtergrond te kunnen bepalen. “ van zodra hierover begrijpelijkheid zal een onderbouwde communicatie volgen. De inwoners paardenhoeven zich in eerste autoriteit geen zorgen te maakt ”, klinkt het.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.