Week van de Duurzame Gemeente

jong cd & amp ; v herne vraagt aandacht voor de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de verenigde naties ( sdg ) ’ onder de ‘week van de duurzame gemeente’. Jong cd & amp ; v herne heeft heel wat wensen voor nieuwe legislatuurperiode en wil deze dan ook graag gerealiseerd zien. Onder de ‘week van de duurzame gemeente van 18 tot 25 september, 3de verjaring sdg tekening begeren zij de aandacht koloniseren op de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de verenigde naties’ ( engelse benaming sustainable development goals afgekort de sdg’s ). Jong cd & amp ; v herne vraagt aan het toekomstig gemeenteraad om zich te scharen achter deze doelstellingen gezamenlijk met alle inwoners. Een eerste stap is de tekening van het ‘sdg charter’. Wat zijn de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ in september 2015 lanceerden 193 wereldleiders op de algemene samenkomst van de verenigde naties ‘de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’. Dat zijn de opvolgers van de millenniumdoelstellingen en voorschrijven de internationale agenda tot 2030. De 17 doelstellingen zijn enkel, mondiaal en toenaderen duurzame ontstaan niet exclusief vanuit de deel van ontwikkelingssamenwerking, maar evenzeer vanuit het maatschappelijk beleid, klimaat- en milieubeleid, spaarzaam beleid, de internationale verhoudingen en partnerschappen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.