‘Zeg het eens’ : participatieavonden in Galmaarden

het bestuur van galmaarden wil beleidsmatig inzetten op een nieuwe participatieve aanpak. Dit zal ook onmiddellijk toegepast wordt bij de cosmetica van het meerjarenplan. Voor het bestuur is het bepalend dat ook de inwoners meedenken en meebouwen aan het galmaarden van morgen. Daarom zijn ze in juli gestart met het burgerparticipatieproject ‘zeg het eens’. Er zijn al een aantal initiatieven achter de rug en eind september wordt de inwoners uitgenodigd op één van de participatieavonden. Op dinsdag 2 juli werden weer een heleboel 60-plussers verwelkomd op het dorpsrestaurant. Er werd van de plaats gewoonte vervaardigd om de 60-plussers een enqu\xeateformulier te toestaan invullen om zo ook hun noden en willen in speelkaart te brengen. 160 senioren vulden de enqu\xeateformulier in. Gedurende de doortocht van de processies van frankrijk konden aanwezigen op het marktplein aan de hand van bierviltjes hun opinie schenken over wat ze galmaarden toewensen en over wat de voorbije jaren hun een kater bezorgde. Zo’n 120 inwoners vulden een bierviltje in en deponeerden deze in de stembus. Er werd ook gewoonte vervaardigd van de facebookpagina om aan de hand van polls enkele knechten te bevragen, gaande van de locatie van zomaar een zomeravond tot de datum voor het catalogiseren van de jaarlijkse garageverkoop. Tot slot hebben de organisatoren gedurende de superkindjesdag ook aan de aanwezige nageslacht gevraagd om hun stem uit te brengen op hun favoriete speeltuinopstelling. Dit werd zeer warm onthaald. Alle nageslacht hadden al snel hun stem komen indienen. Aan de hand van het eczeem zouden er gerichte offertes opgevraagd worden. “in september staat er ook nog heel wat voor de deur”, aldus lesley vermeir van de dienst communicatie. “zo zouden er straks digitaal evaluatieformulieren verstuurd wordt naar de ouders die hun nageslacht hebben ingeschreven voor een sportkamp of voor het speelplein. Zo kunnen we onze hulp op deze wijze ook optimaliseren. En dan catalogiseren we eind september ook nog 3 participatieavonden. Per participatieavond wordt er drie thema’s besproken. Er wordt gewerkt met een doorschuifsysteem zodat de inwoner een opinie kan schenken over alle thema’s. We rekenen hier op 30-45 minuten per thema. Onze inwoners krijgen op deze wijze de kans om aan de voorbereiding van het meerjarenplan mee te werken”. De eerste avond gaat door in tollembeek op woensdag 25 september ( 19. 30 uur – zaal willem tell ). Hier wordt volgende thema’s aangekaart : innerlijk, milieu & amp ; energie – ruimte & amp ; infrastructuur – woon & amp ; woonomgeving. De volgende avond gaat door in het baljuwhuis in galmaarden, op donderdag 26 september ook om 19. 30 uur. Hier komen volgende thema’s aan bod : cultuur & amp ; vrije tijd – educatie & amp ; cursus – welzijn maandag 30 september gaat de laatste participatieavond door om 19. 30 uur in het sportcomplex van sko vollezele. Hier wordt volgende thema’s besproken : mobiliteit – hulp – ondernemen & amp ; werken. Inwoners kunnen zich voor één of meerdere gespreksavonden inloggen via inschrijvingsformulieren aan het loket van het stadhuis, van het maatschappelijk huis en van de bibliotheek. Ze kunnen zich ook via onze webstek inschrijven. Inloggen kan tot 19 september 2019. Uit de verwittiging verzameld gedurende de gespreksavonden zal het bestuur, te de budgettaire mogelijkheden, weldoordacht keuzes kunnen lepelen in het meerjarenplan. Maar daar stopt het niet. In het jaargetijde zouden opnieuw de adviesraden samengesteld worden. Het bestuur zal hiervoor nogmaals een uitdaging willen doen via het gemeentelijk infoblad en via de webstek en facebookpagina aldaar een eerste uitdaging niet voor alle raden voldoende kandidaten heeft opgeleverd. Dit alles met het oog op de cosmetica en evaluatie van de meerjarenplanning. “we gaan niet slechts een beroep doen op onze inwoners en adviesraden voor de cosmetica van het meerjarenplan, maar ook voor de evaluatie ervan”, vervolgt lesley. “in het seizoen van 2020 zouden we vragenrondes vasthouden om het meerjarenplan te evalueren. Daarnaast zouden we ook een inwonerspanel pogen op te uitlijnen ; een groep van inwoners ( representatief samengesteld ) waaraan drie tot vier keer per jaar vragen wordt stellen over knechten die optreden te de gemeente. Via het inwonerspanel doen we niet enkel aan bevraging van de inwoners ; we plaatsen ze in de rol van adviseur. Zo komen we ook de meningen en adviezen te bekende van de “stille” meerderheid in onze gemeente. We werken hiervoor bijeen met een extern onderzoeks- en adviesbureau. In het jaargetijde volgen hier meer info over. Op de webstek vind je ook alle info : https : //galmaarden. Be/nieuws/participatieavonden-in-galmaarden — tollembeek-en-vollezele. Aspx en https : //galmaarden. Be/nieuws/zeg-het-eens-burgerparticipatieproject-in-galmaarden. Aspx

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.