Ziekenhuisschool van start in UZ Brussel

jongeren die in het kidz health castle, het kinderziekenhuis van het uz brussel, gehospitaliseerd zijn, kunnen vanaf dit schoolklas naar de ziekenhuisschool. Daarmee wordt het onderwijsaanbod op maat van zieke kroost in het uz brussel uitgebreid. Vanaf vandaag kunnen zij voor leerondersteuning, niet alleen rekenen op de pedagogen van de appeltuin en het aanbod van bednet, maar ook op drie reserve vakleerkrachten van de ziekenhuisschool voor leerlingen van het secundair onderwijs. Dit is van gewichtigheid om zo weinig eventueel leerachterstand op te lopen door hun verblijf in het ziekenhuis. Leerachterstand vermijden“wij zijn bovenmatig vrolijk dat toenmalig minister van educatie hilde crevits reserve middelen heeft vrijgemaakt om vanaf dit schoolklas ook in het uz brussel met een ziekenhuisschool te starten, ” aldus sandra surdiacourt, coördinator activiteit in de appeltuin van het kidz health castle. “weten dat je geen leerachterstand opbouwt en de band met de thuisschool bewaart, door een langdurige opvang in het logement, werkt voor veel kroost en ouders geruststellend. Genezen staat natuurlijk immer op de eerste plaats. Maar als het voor de kroost lukt, en het behandelingsteam laat het toe, dan kunnen ze tot 5 uur per week lesvolgen. We focussen bovendien hoofdzakelijk op de hoofdvakken en op de voorbereiding van uittesten of examens. Dat zorgt voor een vlottere terugkeer naar school. ” uitzetting van het onderwijsaanbodmet de ziekenhuisschool breidt het uz brussel zijn onderwijsaanbod uit voor jongeren van 12 jaar en ouder. Daarvoor wordt samengewerkt met de cardijnschool in anderlecht, die al ervaring heeft met de ziekenhuisschool in het revalidatieziekenhuis inkendaal in vlezenbeek. “gezien we een nederlandstalig logement zijn, wordt het onderwijsaanbod aangeboden vanuit het nederlandstalig educatie in brussel, maar we probeer franstalige kroost ook zoveel eventueel te troosten bij hun schoolwerk. Kroost met infectiegevaar krijgen individueel les in hun kamer. De andere kroost krijgen les in de lokalen van de appeltuin, onze speel-, recreatie- en leerruimte, die we dankzij de vat van schenkers en sponsors sinds de start in 2016, jaar na jaar bezitten kunnen uitbouwen. En deze reserve middelen van de overheid om ons onderwijsaanbod uit te breiden, kunnen we dolletjes maar toejuichen. We hopen dan ook dat de nieuwe regeringsleden dat zou blijven doen”, besluit sandra surdiacourt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.